અમારો સંપર્ક કરો

Fujian CAS-Ceramic Optoelectronics Technology Co., Ltd.

સરનામું
8 હાઇ-ટેક એવન્યુ, 350108 મિન્હોઉ, ફુઝોઉ, ચીન

અમારો સંપર્ક કરો
ઈમેલ:daniel.lin@zkxyled.com

અમને કૉલ કરો
ફોન: +86-0591-62097869
Whatsapp : +86 15375908767

તમારો સંદેશ છોડો
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો
તમારો સંદેશ છોડો
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો